Invitasjon
Program
Påmeldte
Praktisk info
Velkommen til Biogasskurs

HOVEDFORMÅL
Spre kunnskap om biogass
Bonden kan bli en viktig bidragsyter for å nå de oppsatte målene i St.mld. nr 39 (Klimautfordringene - Landbruket som en del av løsningen)

MÅLGRUPPE
- Primært bønder
- Ansatte ved landbrukskontor
- Ansatte hos fylkesmannens landbruksavdeling
- Energi- og miljøarbeidere i kommuner/fylkeskommuner
- Ansatte i Norsk Landbruksrådgiving og Innovasjon Norge
- Andre interesserte

FORMIDLINGSMÅTE
To-veis videokonferanse Videokonferanse gjør kurset tilgjengelig for deltakere i hele Norge. Dette er en miljøvennlig og effektiv måte å formidle kunnskap på.

Deltakelse på BIOGASS11, biogass- og miljøkonferanse i Ørland våren 2011

TIDSPUNKT
5 undervisningsdager à 3 timer høsten 2010
- 28. oktober
- 4. november
- 11. november
- 18. november
- 25. november
Alle dager fra kl 11.00 -14.00

5 undervisningsdager etterjulsvinter 2011
Fellessamling for deltakerne under Biogasskonferansen på Ørland våren 2011. Undervisning og tenkesmie.

KURSAVGIFT
Kr. 1.500 pr. semester (5 dager)
Kr. 1.000 for deltakelse på fellessamlingen
Eventuelle kostnader ved leie av videokonferanserom lokalt, samt reise og opphold ifm fellessamling kommer i tillegg.

INFORMASJON:
Faglig:
Siv Nilsen
Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag
siv.nilsen@lr.no
Telefon 72 52 19 50/900 42 251

Svein Lilleengen:
svein@bioskiva.no
Telefon 915 15 107

Praktisk:
Snorre Hvitsand:
snorre@fnh.as
Telefon 913 23 701Fosen Næringshage Norsk Lanbruksrådgivning