Basiskurs Biogass
Oversikt over kursdager
Dersom du har spørsmål om faglig innhold, ta kontakt med:
Siv Nilsen
Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag
siv.nilsen@lr.no
Telefon 72 52 19 50/900 42 251

Svein Lilleengen:
svein@bioskiva.no
Telefon 915 15 107

Spørsmål vedrørende praktisk tilrettelegging rettes til:
Snorre Hvitsand:
snorre@fnh.as
Telefon 913 23 701

1028Torsdag 28. oktoberTittel / beskrivelse-
Kl. 11:00 - 14:00Første undervisningsdag
1. Råstoff
- Type og mengder
* Husdyrgjødsel:storfe mfl.
* Energivekster
* Energimengder

2. Fotosyntesen

3. Prinsipper for metandanning
1104Torsdag 4. novemberTittel / beskrivelse-
Kl. 11:00 - 14:00Andre undervisningsdag
1. Miljø og økologi
- FN Klimapanel, Bjerknessenteret, St.melding 39

2. Rammevilkår
- Norge, Skandinavia og resten av Europa

3. Logistikk
- Lagring, satelitter, spredning
- Økonomi - lønnsomhet for hvem?
1111Torsdag 11. novemberTittel / beskrivelse-
Kl. 11:00 - 14:00Tredje undervisningsdag
1. Reaktorer

2. Gasslagring

3. Energimengder
1118Torsdag 18. novemberTittel / beskrivelse-
Kl. 11:00 - 14:00Fjerde undervisningsdag
1. Sikkerhet
- Eksplosjonsvern, giftige gasser H2S, regelverk

2. Drift av anlegg
- Overvåkning, regulering av prosesser (temperatur, pH, trykk, bakteriestammer...

3. Hygienisering
- Biproduktforordningen, Mattilsynet
1125Torsdag 25. novemberTittel / beskrivelse-
Kl. 11:00 - 14:00Femte undervisningsdag
1. Biorest
- Gjødselvirkning

2. Regelverk
- Biproduktordningen, gjødselvareforskriften, EU's økologiforordning, IFOAM

3. Lagring og spredeteknikk
- Hindre tap av næringsstoffer


Vårsemester 2011

Fosen Næringshage Norsk Lanbruksrådgivning