Invitasjon
Program
Påmeldte
Praktisk info
Praktisk info

I Ørland har vi siden 2005 arbeidet med å få etablert et rimelig stort biogassanlegg (60.000 tonn råvare/10-12 GwH), med husdyrgjødsel som hovedråstoff. 58 bønder og et lokalt kraftselskap har etablert selskap for å prosjektere og bygge biogassfabrikken, og Enova har innvilget 9 mill.kr. i investeringsstøtte.

Rundt dette prosjektet er det etablert et forskningsprosjekt med SINTEF/NTNU i et samarbeid med Frosta kommune, og et logistikkprosjekt finansiert av SLF, i samarbeid med Orkdal, Meldal og Sømna.

Gründer/bonde/ingeniør Svein Lilleengen og Fosen Næringshage AS har vært aktive pådrivere i prosjektet fra start.

Det faglige ansvar for kurset som tilbys er Bioskiva AS v/Svein Lilleengen og Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag v/Siv Nilsen.

Svein er en nestor innen biogass i Norge. Han bygde sitt biogassanlegg i 1992 hjemme på gården som den første i Norge, og blant de første i Europa. Svein har en unik kompetanse bygd opp med god teoretisk kunnskap koblet sammen med praktisk erfaring gjennom snart 20 år.

Siv er utdannet sivilagronom og har jobbet i landbruksrådgivinga siden 2003.

Vi tør derfor påstå at vi, sammen med vårt nettverk, har den kunnskap som skal til for å gjøre dette til et matnyttig kurs.

For å nå flest mulig av potensielle deltakere, og i tillegg kunne tilby et miljøvennlig studium, tar vi i bruk fjernundervisning. Dette innebærer at foreleser sitter i studio på Ørland, og deltakerne møter i et videokonferanselokale "nær seg". Forelesningene går på direkten, med to-veis kommunikasjon.

Vi ser fram til et spennende opplegg. Blir det mange påmeldte og fra mange lokale studios, må vi dessverre regulere inntaket.

Dette tilbudet er gjort mulig gjennom del finansiering fra KIL - Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket.Fosen Næringshage Norsk Lanbruksrådgivning